สพป.ระยอง เขต 1 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ นายสมคิด แตงพรม และนายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1  พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการศึกษา ประจำปี 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของทีมบริหารแต่ละกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย