กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เลย เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญานตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มอบให้ นายมหิทธา พรหมลิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ แจ้งภารกิจงานกลุ่มนิเทศฯ การออกตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ผอ.กลุุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๖ รอบทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัคร วันที่ ๒๔ พฤษภาคม รับสมัคร วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ยิ้มไหว้ทักทายกัน กิจกรรมนี้นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากร และเป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้การดำเนินโครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต