พิษณุโลก เขต 2 อบรมครูการเงิน e-budjet เสริมประสิทธิภาพ ลดวามผิดพลาด ถูกต้องตามกฏระเบียบ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมรับฟังคำชี้แจงการกรอกข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธฺภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินฯ ได้ถูกต้องตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีครูผู้รับผิดชอบระบบ e-budjet ประจำโรงเรียน จำนวน 177 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เลก เขต 2