สพป.สระแก้ว เขต 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอปพิเคชั่นโดยไม่ต้องใช้โค้ด (No-Code) ด้วย Google Appsheet”

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องใช้โค้ด (No-Code) ด้วย Google Appsheet” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย คณะทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทั้ง 5 อำเภอ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งสิ้น 70 คน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1