สพป.สระแก้ว เขต 1 พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565สพป.สระแก้ว เขต 1

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม  นางพรพนา  บัวอินทร์   นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งมีบุตรครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวภิญญดา ประสารดี บุตรของนายเอกภณ ประสารดี ครูโรงเรียนบ้านโคกน้อย