สพป.ภูเก็ต ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และ ดร.วิภา  สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

Latest posts by นิชฎา (see all)