ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AEON English Speech Contest 2023

ด้วย มูลนิธิอิออน ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทย จะแผนการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2023 ในหัวข้อ A Vision Of Sustainable Food for A Decarbonized Society ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญึ่ปุ่น สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ