สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 5/2566สพป.สระแก้ว เขต 1

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1