แข่งขัน ROV TOUR LEAGUE SUMMER โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน