สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมวางแผนจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานประชุมวางแผนจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ภายในคำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1