ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ปี พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมสามัคคีเนรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ในโอกาสนี้ นายมติชน มูลสูตร ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังกล่าว และการฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยมี นางฐิติพร  เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ารับวุฒิบัตรรวมทั้งสิ้น จำนวน 88 คน