สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านสบป่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

วันพุธ ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายเทวัน  พอใจ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่อง  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน  เน้นย้ำเรื่องอาหารเสริมนม  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน