ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั่วถึง โดยมี นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพม.36 / กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว