สพป.ตรัง เขต 2 อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายประจักษ์  ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง