Video Conference เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ         ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอนงค์นาจ นามภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบการจัดสอบครูผู้ช่วย นายภัทรพล ชุมสาย นักวิชากรคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมทางไกล  Video Conference ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม – วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑