สพป.หนองคาย เขต 1 แสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดเสียชีวิต

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางปิยพร สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ฉก.ชน.สพป.นค.1 (ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 แสดงความเสียใจและมอบเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดเสียชีวิต ให้กับครอบครัว นางสาวอุไรพร ทองปิ่น ครูโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ช่วยราชการโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ถึงแก่กรรมด้วยภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ณ บ้านโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย