สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางปิยพร สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ฉก.ชน.สพป.นค.1 (ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1) เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้กับ

เด็กชายภูริภัทร โยธาวิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ แขนขวาหัก และแผลบริเวณหน้าผาก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว ณ บ้านเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย