สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 5/2566)

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 5/2566) เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย