สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวกให้น้อง” จังหวัดพังงา

+++++วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกิจกรรม โครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวกให้น้อง” จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนสตรีพังงา โดยนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา นำหมวกนิรภัย  จำนวน 35 ใบ มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีพังงา พร้อมทั้งได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนแก่นักเรียน

+++++สำหรับกิจกรรม โครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวกให้น้อง” เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการสวมหมวกนิรภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพังงาที่ยากไร้ขาดแคลน    ทุนทรัพย์และยังไม่มีหมวกนิรภัยสำหรับขับขี่จักรยานยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 32 โรงเรียน  2000  คน และในวันนี้โรงเรียนสตรีพังงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา เป็นโรงเรียนแรกที่รับมอบหมวกนิรภัยตามโครงการ   เรวดี…ภาพ/ข่าว