สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)