สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณามอบหมายผู้ตรวจสอบข้อตกลงในการพัฒนางานของแต่ละอำเภอ โดยมีนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา