สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าสองคอน – แก่งเลิงจาน และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 2 ด้าน คือ 1.ด้านคุณภาพ 2.ด้านประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานเปิดโครงการค่ายชมรมถนนผู้สร้าง สาย 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม