สพป.อุทัยธานี เขต ๑ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบวินัย จริยธรรมวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบวินัย จริยธรรมวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบวินัย จริยธรรมวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ภาพ https://photos.app.goo.gl/M6mS9PXbFSU9xoCh9