กิจกรรม CPF CONNEXT ED Roadshow จังหวัดบุรีรัมย์

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑       เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CPF CONNEXT ED Roadshow จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพิมาน        ราชพฤกษ์ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CPF CONNEXT ED Roadshow จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนภายใต้การดูแลของซีพีเอฟ รับทราบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาในการสนับสนุนโรงเรียน และจัดงาน PLC โครงการต้นแบบคุณภาพสู่ความสำเร็จ พร้อมรับคำปรึกษาเรื่องกาจัดทำโครงการจากคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมนำเสนอ PLC โครงการต้นแบบคุณภาพสู่ความสำเร็จ คือโครงการโรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่  ของโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)