ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมทีมบอร์ดบริหารพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสอดรับนโยบาย สพฐ.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมทีมบอร์ดบริหารพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. และติดตามภารกิจงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นตัวแทนในนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนลูกจ้างมอบดอกไม้แสดงความยินดี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในโอกาส ก.ค.ศ.อนุมัติให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี