ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลมอบแนวทางและนโยบายการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง มอบแนวทางและนโยบายการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในเวลาราชการและไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมี นางสาวศรัยพันธ์ ทองเอม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางอรสา เรืองรองธรรม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี