ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ เปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง สก.สค.สระบุรี คัพ ครั้งที่ ๑ สร้างความสามัคคีพร้อมชิงถ้วยรางวัล

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง”สก.สค.สระบุรี คัพ”ครั้งที่ ๑ เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมี นายปิยะ ฉิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง กล่าวรายงานการแข่งขันดังกล่าวแบ่งการแข่งขันเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทคู่ชายและประเภทคู่หญิง ทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล การนี้ นายประสิทธิ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการ สก.สค.จังหวัดสระบุรี และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแข่งขัน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี