สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงพื้นที่มอบข้าวสาร น้ำดื่ม ขนม ณ โรงเรียนบ้านหนองเหียง

วันที่ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร.ท. ศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ได้ลงพื้นที่นำข้าวสาร น้ำดื่ม ขนม มามอบให้โรงเรียนบ้านหนองเหียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือ ณ โรงเรียนบ้านหนองเหียง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา