ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี และคณะ และเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี และคณะ  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ในวันศุกร์ที่ 5  เมษายน 2562  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ