สพฐ. จัดพิธีปิดคึกคัก การแข่งขันกีฬา สพฐ. “สามัคคีรวมใจ ใส่ใจสุขภาพ ปี 2566”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ. “สามัคคีรวมใจ ใส่ใจสุขภาพ ปี 2566” โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพและพลานามัย ของบุคลากรในสังกัด โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนจัดทำโครงการกีฬา สพฐ. “สามัคคีรวมใจ ใส่ใจสุขภาพ ปี 2566” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรัก สามัคคี ในองค์กร อันจะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษา ประสบผลสำเร็จ ตลอดจน สพฐ. เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ผ่านการแข่งขันและเชียร์กีฬา โดยแบ่งบุคลากรสำนักต่าง ๆ ออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีส้ม สีม่วง สีเขียว และสีฟ้า รวมถึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง แบดมินตัน แชร์บอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล เซปักตะกร้อ และกีฬาเบ็ดเตล็ด โดยเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา
.
สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาสี สพฐ. ในพิธีปิด ได้แก่ แชร์บอลหญิงกีฬารอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายกีฬารอบชิงชนะเลิศ และกีฬาเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ชักเย่อ ชายและหญิง, วิ่งกระสอบ ชาย หญิง และผสม, ตีกอล์ฟ ชายและหญิง หลังจากนั้นประธานได้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท และรางวัลกองเชียร์ ให้แก่สีที่ชนะเลิศ โดยสรุปผลรางวัลได้ ดังนี้
.

การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท ทีมชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีส้ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีฟ้า และสีเขียว

.
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท ทีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีส้ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีส้ม และสีเขียว
.
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท ชายเดี่ยว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีส้ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีม่วง และสีเขียว
.
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท หญิงเดี่ยว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีฟ้า และสีม่วง
.
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีส้ม
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีฟ้า และสีม่วง
.
การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีส้ม และสีม่วง
.
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีเขียว และสีฟ้า
.
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท ชายเดี่ยว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีม่วง และสีฟ้า
.
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท หญิงเดี่ยว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีฟ้า และสีม่วง
.
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท คู่ผสม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีส้ม และสีเขียว
.
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีม่วง และสีส้ม
.
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 40 ปี ขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีส้ม และสีฟ้า
.
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีฟ้า และสีส้ม
.
และการแข่งขันกองเชียร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีส้ม และสีฟ้า