สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดงานต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 08.30 น. สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดงานต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 3 ราย คือ นายประภาพันธ์ วิเวก นางจันจิราศรีจันทร์ และ น.ส.กมลนัทธ์ นามี รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวแสดงความยินดี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และ นายยรรยงค์ เจริญศรี ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพหมู่และ มอบของที่ระลึกจากแขกผู้มีเกียรติ ประธานเครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม จากทางประธานเครื่อข่ายฯที่ 1-9 และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง