สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 English Proficiency Test for CEFR A2 Preparation ของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ English Proficiency Test for CEFR A2 Preparation ของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนครสวรรค์