ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว

วันอังคารที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติพร้อมรับเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพิธีปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว ซึ่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้เด็กพิการและครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมถึงให้เด็กพิการและครอบครัวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 โดยมีโดยมีนายราชันย์  ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมธาวิลล่า หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย