ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนางสาวพจนา วานิชกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา