สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ถางป่า และเก็บขยะ โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานจอดรถข้างหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom เรื่องชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศษึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สพป.มหาสารคาม เขต 1