สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมรอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตราฐานเดียวกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย