สพฐ. รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จากธ.กรุงศรีอยุธยาฯ เพื่อบริจาคโรงเรียนขาดแคลน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 200 เครื่อง จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมด้วยบุคลากรของ สพฐ. และธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ