ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านพักครูตามโครงการชวนครูมาอยู่บ้านพัก โรงเรียนบ้านลำสมพุง

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านลำสมพุง ตามโครงการชวนครูมาอยู่บ้านพัก โดยใช้งบประมาณจากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลทานตะวันบานบ้านเลียงผารัน เพื่อให้ครูเกิดความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยโดยมี นางสาวปรัญญา แก้วละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง และคณะครูให้การต้อนรับซึ่งบ้านพักครูโรงเรียนบ้านลำสมพุง ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แห่งนี้เป็นบ้านภิรมย์ฤทัย ๒ (หลังที่ ๒) ของโครงการดังกล่าว

สุกัญญา หมั่นจิตร์