ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในระดับสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในระดับสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระยะเวลากำหนด สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง  เรวดี….ภาพ / ข่าว