สพป.ระยอง เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 นำโดยนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมรอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 คน วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร องค์คณะ บุคคล และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย สพป.ระยอง เขต 1