ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 6

+++++วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีนายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุมบันทึกข้อตกลง   เรวดี…ภาพ / ข่าว