ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.15 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางพัชรี เรืองรุ่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายบัณฑิต จันทบาล ผอ.โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส และคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส จำนวน 2 ราย ตามนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%  โดยได้มอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นไปตามนโยบายของสพฐ.ในด้านโอกาสทางการศึกษา ป้องกันเด็กยากจนออกนอกระบบการศึกษา