สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ อบรม​ พสน.​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ดำเนินการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา​ ตาม​ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก​ พ.ศ.2546 ครั้งที่​ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566​ ระหว่างวันที่​ 29​-31​ พ.ค.2566​ โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม​ เมื่อวันที่​ 29​ พ.ค.2566​ ณ​ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ สำหรับวิทยากรบรรยายให้ความรู้ได้แก่​ นายทองพูล​ จันทบูลน์​ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา​ สำนักการลูกเสือ​ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน​ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมจำนวน​ 94 คน​ กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติในวันที่สองโดยการลงพื้นที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา​ ในพื้นที่เสี่ยงจำนวน​ 9​ แห่ง​ และมาสรุปผลการฝึกภาคปฏิบัติ​ สำหรับวันที่สามมีการเสวนาการบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินการส่งเสริมควาทประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ ได้แก่​ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย, สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ และสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก​ และได้รับเกียรติจาก​ นายดำเนิน​ ฝั้นถา​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม​ และเป็นประธานปิดการอบรม​ ณ​ ห้องประชุม​ศรีสัชนาลัย​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2…(มณีวรรณ/เครือข่ายประชาสัมพันธ์…. ภาพ/ข่าว)​