นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ นางภัทรวดี เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒