ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยม ตรวจติดตาม เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยม ตรวจติดตาม เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 ณ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน