คลิปVDO การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.eesdobec.com/

หรือที่lสแกน  QR CODE นี้