สพป.นครปฐม เขต 2 จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ และจัดทำหน่วยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชมชลนที อาคารอเนกประสงค์ สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)