ยกระดับความปลอดภัย นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน