ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ศึกษาดูงานและเสวนาประวัติศาสตร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ศึกษาดูงานและเสวนาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองจังหวัดระยอง ณ อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง