การรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สาม(2 มิ.ย.66) สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 2 มิถุนายน  2566 วันที่สามของการรับสมัครฯ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1

ได้เยี่ยมพบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่รับสมัครฯ เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลังหมดเวลาการรับสมัครของวันนี้ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา ได้สอบถามปัญหาต่างๆในการรับสมัคร และให้คำแนะนำกับคณะกรรมการ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบครอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สมัครให้มากที่สุด ซึ่งการรับสมัครในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาสมัคร จำนวน 83 คน บรรยากาศการรับสมัครเป็นอย่างราบรื่น และดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย.-